Έγγραφο ντοκουμέντο: Πως η Ολλανδική κυβέρνηση αποκαλύπτει επίσημο σχέδιο για GrexitΤον εξωστρακισμό της Ελλάδας από τη ζώνη του Ευρώ στην Λέσχη των Παρισίων, έναν πανίσχυρο, αλλά …
αναφερόμενο στον Τρίτο Κόσμο και τις αναπτυσσόμενες χώρες, οργανισμό, αποκαλύπτει ως πιθανό ενδεχόμενο η Ολλανδική κυβέρνηση με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της.Η αναφορά αυτή συνδέεται με την ανησυχία για αδυναμία αποπληρωμής από την ελληνική πλευρά των υποχρεώσεών της έναντι των επίσημων δανειστών της και με την αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης από έναν οργανισμό όπως το περιβόητο «Club de Paris», στον οποίο όμως ουδέποτε έχουν απευθυνθεί μέχρι σήμερα χώρες της Ευρωζώνης.

«Η χορήγηση εγγυήσεων πάντα συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους. Όταν μια χώρα αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη της, το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη Λέσχη των Παρισίων» αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Ολλανδικής κυβέρνησης και συνεχίζει:

«Δεν έχει ξανασυμβεί, μια χώρα με επίπεδο ευημερίας συγκρίσιμο με αυτό της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας, να έχει λάβει διαγραφή χρέους από τη Λέσχη των Παρισίων, ακόμα κι όταν άλλοι πιστωτές είναι αναγκασμένοι να διαγράψουν ένα μέρος του δανείου». Αναφέρει, μάλιστα, ότι, «αν δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος του δανείου, οι χώρες-εγγυητές καλούνται να καλύψουν το έλλειμμα».

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Κεφάλαιο», σε μία στιγμή που οι πιέσεις προς την Ελλάδα για το ενδεχόμενο λήψης ενός τρίτου δανείου εντείνονται, η Ολλανδία με έμμεση αναφορά στην Ελλάδα, και εκτιμώντας ότι ελλοχεύει κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας ή άμεσης αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεών της προς τους δανειστές, βάζει πλέον τη Λέσχη στο πλαίσιο των πιθανών επιλογών για λύση στο ελληνικό ζήτημα χρέους.

Η Ολλανδική κυβέρνηση προετοιμάζει, με αυτό τον τρόπο, τους πολίτες της για το ενδεχόμενο να υπάρξουν απώλειες από την υπόθεση δανεισμού προς την Ελλάδα.

Η Λέσχη των Παρισίων

Η Λέσχη των Παρισίων αποτελεί μια άτυπη, συνέλευση που πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση ή τριμηνιαία στο Παρίσι μεταξύ πιστωτών που έχουν δανείσει χώρες, οι οποίες δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ώστε να βρεθούν ρεαλιστικά υλοποιήσιμες λύσεις, όπως αναδιάρθρωση, επιμήκυνση, haircut ή και διαγραφή του προβληματικού χρέους.

Η Λέσχη αποτελείται από 19 χώρες Γαλλία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Βρετανία και ΗΠΑ. Στις συνελεύσεις παρευρίσκονται ενίοτε η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ κάποιες φορές συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι πιστωτές. Πρόεδρος της Λέσχης, παραδοσιακά ορίζεται κάποιο υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών. Η συζήτηση του προβληματικού χρέους μιας χώρας στη Λέσχη των Παρισίων πραγματοποιείται μόνον κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Λέσχης προς τον υπουργό Οικονομικών της χώρας και, μάλιστα, αφού έχει οπωσδήποτε προηγηθεί η προσφυγή της στο ΔΝΤ, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία της να εξυπηρετήσει το εξωτερικό της χρέος.

Η Λέσχη των Παρισίων έχει καταλήξει σε 422 συμφωνίες με 88 διαφορετικές χώρες για την αναδιάρθρωση εξωτερικού χρέους συνολικής αξίας 553 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.Το ντοκουμέντο για το grexit από την Ολλανδική κυβέρνηση:Πηγή

Σχόλια