Τράπεζες υπό εκκαθάριση: Η διαφάνεια είναι μισή αρχοντιά

Οι Έλληνες φορολογούμενοι δαπάνησαν κάπου 13 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που δημιούργησε η «δίκαιη» αποτίμηση των προβληματικών δανείων τα οποία μεταφέρθηκαν στις υπό εκκαθάριση τράπεζες.

Τα 13 δισ. ευρώ προστέθηκαν στο Δημόσιο Χρέος.

Να θυμίσουμε ότι το «σπάσιμο» των Proton, T-Bank, ATE Bank, FBB και TT οδήγησε στη δημιουργία των αντίστοιχων υπό εκκαθάριση τραπεζών.

Η αρχή έγινε το 2011 με τις Proton Bank και Τ-Bank για να ακολουθήσουν οι επόμενες.

Κι όμως, παρότι έχουν περάσει χρόνια από τότε μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζουμε αν οι διαχειριστές, οι οποίοι έχουν διοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), έχουν αποδώσει κάποια χρήματα στο βασικό μέτοχο, δηλαδή το ΤΧΣ.

Να σημειώσουμε ότι στις υπό εκκαθάριση τράπεζες έχουν μεταφερθεί δάνεια ύψους αρκετών δισ. ευρώ και η ανάκτηση, π.χ. του 20%-30%, από αυτά θα βοηθούσε στη μείωση του χρέους.

Είναι ίσως καιρός αυτό ν” αλλάξει και να πληροφορηθεί η κοινή γνώμη τι συμβαίνει.

Θα μπορούσαν, π.χ. οι υπό διαχείριση τράπεζες να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς που γνωστοποιούν στην αρμόδια επιτροπή της ΤτΕ

Απ” ότι κατανοούμε, ένας τουλάχιστον ισολογισμός ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές.

Η επιτροπή της ΤτΕ δίνει έγκρισή της διάφορες ενέργειες στις οποίες προχωρούν οι εκκαθαριστές, π.χ. διαγραφές δανείων κ.τ.λ. όπως μαθαίνουμε.

Η δημοσιοποίηση θα ενίσχυε την διαφάνεια των υπό εκκαθάριση τραπεζών που απασχολούν προσωπικό και κάνουν αναθέσεις σε τρίτους, π.χ. δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες κ.τ.λ..

Ήδη, μερικοί μιλάνε για μη αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Σε κάποιες περιπτώσεις μιλάνε για προσλήψεις εργαζομένων που έφυγαν με εθελούσια από την τράπεζά τους για να προσληφθούν λίγο αργότερα από την υπό εκκαθάριση.


Πιθανόν τέτοια φαινόμενα να μην είχαν εκδηλωθεί αν υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σ” αυτά τα πλαίσια θα πρέπει επίσης να υπάρχει επίσης λογοδοσία των εκκαθαριστών.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι στόχους είχαν οι διαχειριστές και αν τους πέτυχαν.

Το να γνωρίζει μόνο τους ισολογισμούς και τους στόχους η ΤτΕ δεν αρκεί.

Άλλωστε, η ΤτΕ δεν έβαλε τα 13 δισ. ευρώ λεφτά αλλά οι έλληνες φορολογούμενοι.

Κατανοούμε φυσικά ότι μπορεί να υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές μερικές φορές που δεν επιτρέπουν την μεταφορά των ποσών από την υπό εκκαθάριση τράπεζα στο ΤΧΣ.

Για όσους το αγνοούν οι εργαζόμενοι των τραπεζών που «έσπασαν» στα δυο εισέπραξαν το 50% της αποζημίωσης απόλυσης πριν επαναπροσληφθούν από τις «καλές» τράπεζες.

Σήμερα διεκδικούν δικαστικά το υπόλοιπο 50% της αποζημίωσης από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες.

Πιστεύουμε ότι είναι λογικό και δίκαιο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των υπό εκκαθάριση τραπεζών για καλύτερο αποτέλεσμα.

Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εκκαθαρίσεις με δανειακά χαρτοφυλάκια ύψους δισ. ευρώ που έχουν λειτουργικά έξοδα εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο αλλά λίγα να επιδείξουν στην ανάκτηση μέρους των δανείων επί χρόνια.

Σχόλια