Τι συμφέρει για μετοχές, ομόλογα, τόκους

Τις κυριότερες ερωτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις για τη φορολόγηση των επενδύσεων και των κερδών (ή ζημιών) από μετοχές και ομόλογα που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2014 παρουσιάζει το «Κ». Στη φετινή φορολογική δήλωση αποτυπώνονται οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη φορολόγηση των επενδυτικών τίτλων και ισχύουν από τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι οι φορολογούμενοι.

Κέρδη ή ζημίες από μετοχές και ομόλογα, τι ισχύει για τα warrants και τους τόκους από καταθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα για τους επενδυτές.
1. Πούλησα μετοχές εντός του 2014. Θα φορολογηθώ για αυτές;
Το αν θα φορολογηθείτε για αυτή την πώληση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτον, για να φορολογηθείτε θα πρέπει να έχετε καταγράψει κέρδος, δηλαδή να έχετε πουλήσει. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχετε αποκτήσει τις μετοχές μετά την 1/1/1999 και, τρίτον, θα πρέπει για να φορολογηθείτε να κατέχετε κατά την ημέρα της μεταβίβασης των μετοχών τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας της οποίας πουλάτε τις μετοχές.
Παράδειγμα 1
Μέτοχος μια εισηγμένης εταιρείας κατέχει το 1% των μετοχών μιας εισηγμένης επιχείρησης, τις οποίες και απέκτησε το 2000. Προχώρησε το 2014 στην πώληση των μισών μετοχών που είχε στην κατοχή του καταγράφοντας κέρδη ύψους 300.000 ευρώ. Θα φορολογηθεί;
- Η απάντηση είναι «ναι». Θα φορολογηθεί με συντελεστή 15% επί του κέρδους καθώς πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις για τη φορολόγηση. Κατέγραψε κέρδος, απέκτησε τις μετοχές μετά την 1/1/1999 και την ημέρα της πώλησης κατείχε τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών της εταιρείας της οποίας πούλησε τις μετοχές. Θα δηλώσει το ποσό σε ειδικό κωδικό στη φορολογική του δήλωση και θα του βεβαιωθεί συνολικό ποσό φόρου 45.000 ευρώ, ενώ θα κληθεί επ΄ αυτού να καταβάλει και εισφορά αλληλεγγύης, καθώς το εισόδημα από υπεραξία μετοχών προστίθεται στο εισόδημα από κάθε άλλη πηγή.
Παράδειγμα 2
Μέτοχος μιας εισηγμένης εταιρείας προχώρησε το 2014 στην πώληση 1.000 μετοχών της, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,5% των συνολικών μετοχών της. Κατέγραψε κέρδος 1.000 ευρώ, αλλά είχε αποκτήσει τις μετοχές το 1997. Θα φορολογηθεί;
- Η απάντηση είναι «όχι». Πρώτον, διότι απέκτησε τις μετοχές πριν από την 1/1/1999 και, δεύτερον, επειδή δεν κατείχε κατά την ημέρα της πώλησης των μετοχών τουλάχιστον το 0,5% των συνολικών μετοχών της επιχείρησης.
2. Πόσος είναι ο φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται στο εισόδημα από την υπεραξία των επενδυτικών τίτλων (μετοχών κ.λπ.);
- Από τα εισοδήματα του 2014 επιβλήθηκε ο φόρος επί του εισοδήματος από τίτλους και υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των τίτλων. Εξαίρεση αποτελούν τα κέρδη από την πώληση ελληνικών εταιρικών ομολόγων, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.
3. Πούλησα τις μετοχές με ζημία. Τι πρέπει να κάνω;
- Η ζημία που έχετε πραγματοποιήσει αναγνωρίζεται κανονικά από την Εφορία, θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και να συμψηφιστεί με κέρδη από μετοχές μέσα στα επόμενα πέντε έτη.
Παράδειγμα
 Φορολογούμενος πούλησε το 2014 μετοχές με ζημια ύψους 10.000 ευρώ και πραγματοποίησε τον ίδιο χρόνο από την πώληση μετοχών κέρδη 5.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος θα συμψηφίσει τα κέρδη με τις ζημίες και θα απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος για τα κέρδη και θα του απομείνουν και άλλα 5.000 ευρώ ζημιών, τα οποία θα μπορεί να τα συμψηφίσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια από πιθανά κέρδη μετοχών.
4. Το 2014 αποκόμισα από τόκους σε προθεσμιακή κατάθεση το ποσό των 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να τους δηλώσω στη φορολογική δήλωση;
- Όλα τα εισοδήματα, όπως και οι τόκοι από καταθέσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν στη φετινή φορολογική δήλωση. Στους τόκους που εισπράχθηκαν από ελληνικές τράπεζες έχει ήδη παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος 15%. Στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλωθεί και το συνολικό ποσό των τόκων, αλλά και το ποσό του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί. Το εισόδημα από τόκους προστίθεται στο συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου από κάθεπηγή και επιβάλλεται σε αυτό εισφορά αλληλεγγύης.
5. Έχω καταθέσεις στο εξωτερικό και το 2014 εισέπραξα τόκους ύψους 2.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται;
- Οι τόκοι που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας φορολογούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εισπράττονται. Έτσι, οι τόκοι που εισπράχθηκαν στο εξωτερικό πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση του φορολογουμένου. Επί του ποσού των τόκων θα βεβαιωθεί φόρος 15% και το εισόδημα από τους τόκους θα προσμετρηθεί στο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης.
6. Πούλησα το περασμένο έτος με κέρδη warrants μιας τράπεζας που είχα αποκτήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εμπίπτουν και αυτά σε φόρο εισοδήματος;
Τα παραστατικά δικαιώματα κτήσης μετοχών, τα λεγόμενα «warrants», αποτελούν επενδυτικούς τίτλους και τα κέρδη τους εντάσσονται στο εισόδημα από επενδυτικούς τίτλους.
7. Το 2014 πούλησα με ζημία ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Θα πρέπει να τη δηλώσω;
- Η ζημία πρέπει να δηλωθεί, καθώς μπορεί να συμψηφιστεί με μελλοντικά κέρδη μετοχών.
8. Έχω αγοράσει μετοχές το 2014 αξίας 15.000 ευρώ. Κινδυνεύω από έλεγχο πόθεν έσχες από την Εφορία;
- Από το 2014 και μετά ισχύει κανονικά το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και για τις αγορές εταιρικών μεριδίων. Έτσι, η δαπάνη για την αγορά των μετοχών ύψους 15.000 ευρώ θα πρέπει να δηλωθεί από τον φορολογούμενο στη φορολογική του δήλωση. Μάλιστα, θα πρέπει η σχετική δαπάνη να δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχει αποκτήσει ο φορολογούμενος και τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τη φορολογία.
9. Προχώρησα στη σύσταση μιας εταιρείας εισφέροντας στο μετοχικό της κεφάλαιο το ποσό των 50.000 ευρώ. Θα πρέπει να δικαιολογήσω αυτό το ποσό στην Εφορία;
- Και η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο με το οποίο συστήνεται επιχείρηση εμπίπτει πλέον στο πόθεν έσχες και έτσι ο φορολογούμενος θα πρέπει να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων που συνεισέφερε.
*Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 9ης Μαΐου 2015

Σχόλια