ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μια νέα έκθεση της καταπολέμησης της διαφθοράς ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να εξασφαλίσει την ακεραιότητα στο κοινοβούλιο και στο δικαστικό σώμα,

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2015 – Για μια έκθεση με επίκεντρο το κοινοβούλιο, δικαστές και εισαγγελείς, από την Ομάδα των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλεί την Ελλάδα να θεσπίσει, μεταξύ άλλων συστάσεων, κανόνες για τους βουλευτές σχετικά με την αποδοχή δώρων – και τις επαφές τους με τρίτους συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε «πρώιμο στάδιο πολιτικών ακεραιότητας των βουλευτών», καθώς δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι κανόνες, σύμφωνα με την έκθεση.

Η GRECO τονίζει ότι η διαφθορά είναι ένα από τα προβλήματα που συνέβαλαν στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Η έκθεση επισημαίνει τους ισχυρισμούς για νομοθετική και θεσμική χειραγώγηση απαλλάσοντας τους πρωτεργούς των παράνομων πράξεων από την ευθύνη, διευκολυνόμενη δε από αδιαφανή νομοθετική διαδικασία.

Η GRECO είναι αισιόδοξος ότι μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσηςγια την καταπολέμηση της διαφθοράς – υιοθετημένο την περίοδο 2013-2014 – θα επιφέρει επιθυμητές αλλαγές. Για παράδειγμα, η έκθεση επαινεί την εποπτεία (από το τρέχον έτος) της δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων, από την ανεξάρτητη επιτροπή για τη διερεύνηση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων ή CIDA. Η επιτήρηση της CIDA είναι «πολλά υποσχόμενη εξέλιξη» σύμφωνα με την έκθεση, δεδομένου ότι η εποπτεία που διενεργείτο προηγουμένως από τη Βουλή των Ελλήνων αποδείχθηκε «αναποτελεσματική».

Ο Γενικός Γραμματέας Thorbjørn Jagland τόνισε ότι η έκθεση «απεικονίζει τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τη μείωση της διαφθοράς ως μία από τις βασικές αιτίες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.»

Η έκθεση καλεί επίσης την Ελλάδα να επανεξετάσει το σύστημα των ασυλιών και να κάνει τους βουλευτές γνώστες των υποχρεώσεων τους.

Παρά το γεγονός ότι δικαστές και εισαγγελείς υπόκεινται σε μηχανισμούς που σχετίζονται με την καριέρα τους και σε διαδικαστικούς κανόνες που προστατεύουν την ακεραιότητά τους, η Ελλάδα εξακολουθεί να χρειάζεται να κωδικοποιήσει τους κανόνες δεοντολογίας και να εξορθολογίσει την γενική εποπτεία επί των δικαστών και των εισαγγελέων. Η εποπτεία εκτελείται σήμερα από πάρα πολλούς φορείς που αποτελούνται από ομοτίμους τους διορισμένους για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σοβαρές καθυστερήσεις στις εκδικάσεις δημιουργούν πρόσθετα τρωτά σημεία. Απαιτούνται επαρκείς εγγυήσεις κατά των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και παρεμβάσεων τρίτωνπου ζητούν την επίσπευση των αποφάσεων. Επιπλέον, το σύστημα δικαιοσύνης πρέπει να αξιολογείται συνολικά για τη λειτουργία του και να καταστεί περισσότερο υπόλογο μέσω περιοδικών εκθέσεων.

Ένα διασυνδεδεμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της διαχείρισης του φόρτου εργασίας και των επικοινωνιών εξακολουθεί να λείπει.

Η Ελλάδα πρέπει επίσης να επανεξετάσει τη διαδικασία επιλογής και τη διάρκεια της θητείας των πιο ανώτερων δικαστών και εισαγγελέων και να βελτιώσει την ανεξαρτησία τους από την εκτελεστική εξουσία.

Η εφαρμογή των 19 συστάσεων για την Ελλάδα σε αυτή την έκθεση θα αξιολογηθούν από τη GRECO κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσης της

Το κείμενο της έκθεσης

Σχόλια

  1. http://www.ypothesi-nalmpanti.com/jupiter/%CE%B7-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου