Η Δούρου δίνει έργο σε θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ (Μπόμπολας)… Η καταγγελία της ΠΕΕΓΕΠ


\
Η Περιφέρεια Αττικής ανέθεσε ένα μικροέργο μερικών εκατομμυρίων στην ΤΟΜΗ θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ και για έναν απίστευτο λόγο υπάρχει καταγγελία από την ΠΕΕΓΕΠ


Την συντήρηση και βελτίωση στις νησίδες των οδών που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής πήρε έπειτα από διαγωνισμό η εταιρεία ΤΟΜΗ. Τι είναι η εταιρεία ΤΟΜΗ, πολύ απλά μία θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ ιδιοκτησίας του γνωστού μας Μπόμπολα…..


Μέχρι εδώ όλα καλά δικαίωμα του κάθε επιχειρηματία-εργολάβου να λαμβάνει μέρος σε όποιο διαγωνισμό θέλει και άμα έχει καλύτερη προσφορά να την παίρνει. Όλα αυτά θα ήταν καφενειακές καταγγελίες αν δεν έβγαινε η ΠΕΕΓΕΠ( Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου) και έκανε επίσημη καταγγελία για τις απαράδεκτες διαδικασίες ανάθεσης της παροχής.


Ολόκληρη η καταγγελία της ΠΕΕΓΕΠ


ΘΕΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ»


κ. Περιφερειάρχη, κύριοι, Σε συνέχεια της από 994/28-3-2016 αναφοράς και καταγγελίας της Ένωσής μας για τους απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους της διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ» και, αντιπαρερχόμενοι την από 10898/27-4-2016 απάντηση της Περιφέρειας Αττικής (δια της αρμόδιας υπηρεσίας της), στην ως άνω καταγγελία μας, θεωρώντας την απαράδεκτη, αφού επί της ουσίας δεν πρόσθεσε τίποτα, στα όσα τότε καταγγείλαμε, και ανάξια σχολιασμού, αφού σύμφωνα με αυτήν (την απάντηση) , σε ότι αφορά το πράσινο των οδικών αξόνων, για την Περιφέρεια Αττικής, τα πάντα «βαίνουν καλώς», είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι, μετά από σχετικές αναφορές των μελών μας, (τα στοιχεία, στην διάθεσή σας), να επανέλθουμε και να προβούμε στην παρούσα καταγγελία, που αφορά στις απαράδεκτες, παράτυπες και αμφιβόλου νομιμότητας διαδικασίες, που ακολούθησε (μέχρι σήμερα), η Περιφέρεια Αττικής, για την ανάδειξη του αναδόχου της παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ».


Συγκεκριμένα και ενδεικτικά (αφού το πλήθος των παρατυπιών είναι μεγάλο), αναφέρουμε :


1. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, η επιτροπή διαγωνισμού αφού προβεί στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, των διαγωνιζομένων προβαίνει σε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί, ποιοι εκ των διαγωνιζομένων γίνονται δεκτοί, ποιοι δηλαδή εξ αυτών έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να αναλάβουν την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών που αφορά ο διαγωνισμός (πρακτικό 1ου σταδίου). Στην συνέχεια και μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 10 ημερών (άρθρο 4, παρ. 1, ν. 3886/10), η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, μόνον των διαγωνιζομένων που «πέρασαν» το πρώτο στάδιο, ώστε να διαπιστωθεί ποιος εξ αυτών προσέφερε το μικρότερο τίμημα, συντάσσοντας το αντίστοιχο πρακτικό (πρακτικό 2ου σταδίου) . Το χρονικό διάστημα των 10 ημερών μεταξύ της ανάρτησης του πρακτικού του 1ου σταδίου και της ανάρτησης του πρακτικού του 2ου σταδίου, είναι απαραίτητο, ώστε να υπάρξει στοιχειωδώς επαρκής χρόνος, προκειμένου ο καθένας εκ των διαγωνιζομένων να μπορεί να ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, των ανταγωνιστών του, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ κανένας, την οικονομική προσφορά, του άλλου, για προφανείς και ουσιαστικούς λόγους. Η Περιφέρεια Αττικής, δυστυχώς -για λόγους που η ίδια γνωρίζει- αποφάσισε παράτυπα, αν όχι παράνομα, να προβεί στην ανάρτηση του πρακτικού του 2ου σταδίου (δηλαδή το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών), χωρίς να περιμένει την παρέλευση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 10 ημερών. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών έγινε σε λιγότερο από 7 ημέρες (4 εξ αυτών εργάσιμες), από την ανάρτηση του πρακτικού του 1ου σταδίου του διαγωνισμού. Γιατί άραγε ;; Η τυχόν επίκληση του επείγοντος της διαδικασίας, θα είναι επιεικώς, απαράδεκτη, αν ληφθεί υπόψη ότι το διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα του διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα ανάρτησης του 1ου πρακτικού ήταν περίπου 2 μήνες και συνεπώς οι επί πλέον 3 μέρες που θα απαιτούνταν για την σύννομη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήταν ασήμαντες.


Είναι, συνεπώς αυτονόητο ότι η Περιφέρεια Αττικής ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ , να υπάρξει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής μεταξύ των διαγωνιζομένων. Και τίθεται ασφαλώς το ερώτημα, γιατί η Περιφέρεια Αττικής δεν ήθελε να υπάρξει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μεταξύ των διαγωνιζομένων ; γιατί επέλεξε την διαδικασία αυτή ; σε τι αποσκοπούσε ; ποιος ο λόγος να αφαιρεθεί από τους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα του αμερόληπτου ελέγχου που εξασφάλιζε η άγνοια των οικονομικών προσφορών ; και γιατί η Περιφέρεια Αττικής επέλεξε ότι, ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να γίνει μετά το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών και την εκ του γεγονότος αυτού δημιουργούμενη σκοπιμότητα ;; ποιος άραγε κέρδισε από αυτή την χωρίς προηγούμενο, παράνομη διαδικασία ;


2. Πως άραγε μπορεί να εξηγηθεί η εμμονή της Περιφέρεια Αττικής, να αγνοεί όχι μόνο τα όσα ο νόμος υπαγορεύει αλλά και η στοιχειώδης ευθιξία, όταν στο ελάχιστο αυτό διάστημα των 4 εργασίμων ημερών , αν και υποβλήθηκαν νόμιμα και αρμοδίως, τουλάχιστον δύο υπομνήματα που αναφέρονταν σε ουσιαστικές παραλήψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων του πρώτου σταδίου, αυτά, ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ, ούτε υπήρξε (όπως προκύπτει) πρόθεση και διάθεση επαλήθευσης των στοιχείων που αναφέρονταν στα υπομνήματα αυτά. Η Περιφέρεια Αττικής, κάνοντας επίδειξη αλαζονείας, αγνόησε τα υπομνήματα αυτά, αρνήθηκε να ελέγξει την ακρίβεια των ουσιαστικών στοιχείων που αναφέρονταν σε αυτά και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.


3. Όμως, η άρνηση της Περιφέρεια Αττικής, να προβεί στον στοιχειώδη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στον πιο πάνω διαγωνισμό, αγνοώντας όχι μόνο τα υπομνήματα που κατατέθηκαν, αλλά και αυτών που επιβάλλει η στοιχειώδης τήρηση της νομιμότητας, την οδήγησε στο να αποδεχτεί προσφορές που θα έπρεπε να μη γίνουν δεκτές, προσφορές που θα έπρεπε να απορριφθούν, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να αναθέσει την εκτέλεση ενός έργου, σε ένα ανάδοχο που δεν είχε τις απαιτούμενες από την διακήρυξη, προϋποθέσεις συμμετοχής, με ότι αυτό συνεπάγεται. Γιατί όμως ; και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί άραγε, η συμπεριφορά αυτή ; Μήπως απλά η Περιφέρεια Αττικής δεν ήθελα να απορρίψει κανέναν, θεωρώντας ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκτελέσει, οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας Πρασίνου; Σκοπεύει, άραγε η Περιφέρεια Αττικής να δέχεται και στο μέλλον, οποιονδήποτε, και στους υπόλοιπους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει, ανεξάρτητα από το αν αυτός έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ; Και τότε γιατί «βασανίζει» τους έχοντες τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εργολήπτες έργων Πρασίνου ; Γιατί άραγε ζήτησε στον ως άνω διαγωνισμό, από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν (ο καθένας) κατά μέσο όρο, 50 – 60 έγγραφα, νομιμοποίησης της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, όταν δεν είχε σκοπό να τα ελέγξει; Όταν ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ να τα ελέγξει. Γιατί, επιτέλους, δεν αρκούνταν στην υποβολή μόνο μιας σελίδας χαρτιού με την οικονομική προσφορά (ακόμη και αν αυτή αφορούσε έργο προϋπολογισμού εκατομμυρίων €),


4. Πώς είναι δυνατόν η Περιφέρεια Αττικής να δέχεται στους διαγωνισμούς της, επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει αναφορά, ότι έχουν λανθασμένες εγγυητικές επιστολές ; Δεν θα όφειλε να ελέγξει την αναφορά αυτή, πριν τις κάνει δεκτές ; εκτός αν ήλεγξε την σχετική αναφορά και δεν βρήκε κανένα λάθος !


5. Δεν θα έπρεπε η Περιφέρεια Αττικής να ελέγξει την αναφορά για μη υποβολή ουσιαστικών εγγράφων, όπως π.χ. η ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση πειθαρχικού ελέγχου για παραπτώματα στην επαγγελματική δραστηριότητα, η εγκυρότητα των εγγράφων που κατατίθενται, κλπ, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που αυτή διενεργεί; 6. Και ασφαλώς, τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα, τι ακριβώς ήλεγξαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στο διάστημα των ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ που μεσολάβησε από την διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάρτηση του 1ου πρακτικού, με το οποίο έκαναν δεκτές σε ποσοστό 95%, τις διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις ;


7. Αλλά φαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής, έχει μια ιδιαίτερα ελαστική αντίληψη περί της νομιμότητας συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών που διενεργεί. Φαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής για λόγους που δεν μας είναι εύκολα αντιληπτοί, στον μεν διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών«ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ» , έκανε δεκτούς ακόμη και αυτούς που δεν είχαν εγγυητικές επιστολές, στον διαγωνισμό όμως για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κεντρικών γραφείων και λοιπών ενεργών χώρων ευθύνης ΕΣΔΝΑ», ( σημ. πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ είναι η Περιφερειάρχης Αττικής) δεν έκανε δεκτές τις προσφορές των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος, σε ποσοστό 80%, για διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και για τον λόγο (για το 40%) ότι δεν ήταν αριθμημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπεβλήθησαν!! κ. Περιφερειάρχη, κύριοι, είναι προφανές ότι ο τρόπος που η Περιφέρεια Αττικής χειρίστηκε την παροχή υπηρεσιών «ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ», τόσο στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης και της σύνταξης της διακήρυξής, όσο και στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ήταν ανεπαρκής, επιφανειακός, επιπόλαιος και για τους λόγους αυτούς απαράδεκτος. Και ασφαλώς δεν αναφερόμαστε μόνο στους χειρισμούς που την αφορούν, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα της συντήρησης του πρασίνου, από τον οποίο απουσιάζει η εμβάθυνση, η παραγωγή ουσιαστικού μακροπρόθεσμου έργου, η σωστή και παραγωγική διαχείριση Δημόσιου χρήματος, η τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να δημιουργεί στρεβλώσεις στις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων.


Δυστυχώς, η αλλαγή στην διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι δεν άλλαξε ούτε το περιεχόμενο, ούτε το πνεύμα, ούτε την λογική αντιμετώπισης του προβλήματος της βελτίωσης και της διαχείρισης του πρασίνου που υπάρχει στις κεντρικές νησίδες των οδικών αξόνων της Αττικής, αλλά ούτε προσέθεσε οτιδήποτε στην νομιμότητα και την ευαισθησία στην διαφάνεια των διαδικασιών. Δυστυχώς η Περιφέρεια Αττικής έχει επιλέξει την αναπαραγωγή του αποτυχημένου, αναποτελεσματικού και διάτρητου νομικά συστήματος ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, συστήματος που έχει σημαντική ευθύνη για το ότι η χώρα μας έφτασε εκεί που δεν έπρεπε να είχε φτάσει. Είναι δε σχεδόν βέβαιο ότι οι χειρισμοί αυτοί τους οποίους περιγράψαμε τόσο στην από 994/28-3-2016 αναφορά – καταγγελία μας, όσο και στην παρούσα, δεν θα παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, δεν θα κάνουν καλύτερο το πράσινο των οδικών αξόνων, δεν θα προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων πρασίνου.


κ. Περιφερειάρχη, Για τους πιο πάνω λόγους που ενδεικτικά (και όχι αναλυτικά) αναφέραμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ την Περιφέρεια Αττικής, για τις απαράδεκτες διαδικασίες ανάθεσης ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΠ-01/14 : Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ» , Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την Περιφέρεια Αττικής, για την συνεχιζόμενη ανικανότητά της να συντάξει αξιόπιστες και ουσιαστικές μελέτες διαχείρισης του πρασίνου που είναι εγκατεστημένο, στις νησίδες οδών αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ, για την άρνησή της να εμβαθύνει στο πραγματικό και υπαρκτό πρόβλημα της ανάγκης για καλύτερο, περισσότερο ποιοτικό πράσινο, για την ανάγκη τα έργα πρασίνου να καταστούν επιτέλους φιλικά στο περιβάλλον.


κ. Περιφερειάρχη, Η Ένωσή μας, ως πραγματικά ζωντανός και λειτουργικός φορέας, έχοντας επάρκεια τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων επιστημόνων, έχοντας σαφή γνώση και άποψη αλλά και επεξεργασμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τα πιο πάνω και ταυτόχρονα έχοντας ευθύνη για την διασφάλιση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, θα είναι πάντα στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συνεργασία, δράση, ή πληροφορία, μας ζητηθεί.


piraeusview.grΠηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/2016/07/blog-post_887.html#ixzz4DhhyukAF

Σχόλια