Η ΕΥΠ πλήρωνε πολιτικούς το 1981... Σήμερα...;Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χρησιμοποιούσε (σύμφωνα με τα WikiLeaks) ως έμμισθους (με υπέρογκους μάλιστα μισθούς για την εποχή) πληροφοριοδότες πρόσωπα εμπλεκόμενα με την πολιτική. Όμως, μεγαλύτερη είναι η εντύπωση που προκαλεί η απάθεια των ΜΜΕ να εστιάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο φαίνεται πως αποτελούσε πάγια τακτική της ΕΥΠ (τότε ΚΥΠ), αφήνοντας εντονότατες απορίες για την συνέχιση της συγκεκριμένης τακτικής από το 1981 και μετά, έως σήμερα...
Και το ζήτημα είναι αν χρησιμοποιούσε ή χρησιμοποιεί μόνο πολιτικούς... Μήπως χρησιμοποιούσε ή χρησιμοποιεί και δημοσιογράφους...; Γιατί κατά καιρούς έχουμε δει διάφορες αποκαλύψεις και έχουμε ακούσει κάποιους δημοσιογράφους να παραδέχονται τη σχέση τους και τη συνεργασία τους με ΚΥΠ-ΕΥΠ...!
Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό (εκτός των τεράστιων για τα δεδομένα της εποχής αμοιβών που προαναφέραμε) είναι και το γεγονός ότι η υπηρεσία αποχαρακτήριζε τα σχετικά έγγραφα μετά από σύντομο διάστημα... Ακολουθεί η υπηρεσία την ίδια πρακτική για όλες τις έμμισθες πηγές της και τους συνεργάτες της; Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει η σημερινή διοίκηση της ΕΥΠ του κ. Ι. Ρουμπάτη, ο οποίος είναι "υποχρεωμένος" να δημοσιεύσει την ύπαρξη των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων - καταλόγων πληρωμής πηγών & συνεργατών, τουλάχιστον από το 2015 και πριν. Εάν, δε, έχουν υπάρξει αλλαγές στον κανονισμό κάλυψης - διαβάθμισης εγγράφων περί των έμμισθων πηγών, συνεργατών και πληροφοριοδοτών, ο κ. Ι. Ρουμπάτης "υποχρεούται" να δημοσιεύσει όλους τους σχετικούς καταλόγους των έμμισθων πληροφοριοδοτών πριν από την αλλαγή του κανονισμού διαβάθμισης των συγκεκριμένων εγγράφων.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου του 2008 η γνωστή ιστοσελίδα διαρροών Wikileaks.org είχε δημοσιεύσει ένα έγγραφο από τη ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών), τον πρόγονο της σημερινής ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), που έχει μεγάλο ενδιαφέρον παρότι σχετικά παλιό έγγραφο.

Όπως διαβάζουμε στο επίσημο άρθρο της ιστοσελίδας Wikileaks.org το οποίο μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο, το έγγραφο αυτό έχει αποχαρακτηριστεί από την Ελληνική κυβέρνηση αλλά δεν υπήρχε πουθενά διαθέσιμο στο διαδίκτυο και η πρόσβαση σε αυτό ήταν σχετικά δύσκολη. Για τους ίδιους λόγους, μοιραζόμαστε και εμείς από εδώ το έγγραφο αυτό το οποίο μπορείτε να το βρείτε και γραμμένο ως κείμενο ακριβώς παρακάτω. Δε θα σχολιάσουμε το περιεχόμενο του ώστε να μην επηρεάσουμε τη γνώμη των αναγνωστών μας.ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
(Διά χρήσιν εσωτερικήν)

ΕΠΕΙΓΟΝ
Α Ελ 2 ΑΑΑ 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Β’/ ΤΜ IV
ΤΗΛ ΕΣΩΤ: 154
Φ140/74/Σ105/935
ΑΘΗΝΑΙ 28 ΔΕΚ 1981

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ / ΚΥΠ
ΚΟΙΝ: ΚΥΠ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΤΜ IV

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΧΕΤ: (α) ΚΟΙΝ. ΑΠΟΦ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. – ΥΠ. ΠΡ/ΔΡΙΑΣ 29/91 ΑΠ
(β) Φ144/15/Σ4/9001/5-4-1981/ΚΥΠ/ΚΛΑΔΟΣ Β’ ΑΑΠ

Διαβιβάζεται ως έπεται ονομαστικός κατάλογος δια την συνέχισιν της μισθοδοσίας κατά το Α’ εξάμηνο του 1982 (1/1/1982-30/6/1982) των αναγκαιούντων εκτάκτων συνεργατών του κλάδου.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ/ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω IV-17 52.000 δρχ.
2. ΝΙΚΟΛΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Β IV-3 52.000-//-
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β IV-11 52.000-//-
4. ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 36 Β 81 92.000-//-
5. ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0413 Α 200.000-//-
6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2574 Λ 120.000-//-
7. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Β.IV-21 52.000-//-
8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 1329 Δ 180.000-//-
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 Ν 23 92.000-//-
10. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΑΝΑΞ 2649 Κ 120.000-//-

Το παρόν καθίσταται αδιαβάθμητον εν έτος μετά την έκδοσιν του.

-O-
ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ (ΠΒ)

Επικαιροποιώντας το συγκεκριμένα θέμα, αναγκαστικά αναρωτιόμαστε: Υπάρχουν και σήμερα πρόσωπα που εμπλέκονται στην πολιτική (κόμματα, πολιτικούς φορείς, κινήματα κ.α.) που βρίσκονται στις καταστάσεις των έμμισθων πληροφοριοδοτών της ΕΥΠ;


Το διαβάσαμε εδώ

Σχόλια