Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελεΡιζικές αλλαγές σε σχέση με την απόφαση του Eurogroup στις 22/5.

1. Έγινε δεκτή η Γαλλική πρόταση για ρήτρα ανάπτυξης που αποτελούσε πάγια διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης από το 2015. Η γαλλική πρόταση ουσιαστικά γεφυρώνει τις διαφορετικές εκτιμήσεις ΔΝΤ και ευρωπαϊκών θεσμών και άρα διασφαλίζει έναντι των αγορών τη βιωσιμότητα του χρέους, αφού το Eurogroup δεσμεύεται ότι τα μέτρα για την απομείωση του χρέους, θα μεταβάλλονται ανάλογα με τη μεταβολή των ρυθμών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αυτό μετατρέπει τους ευρωπαίους εταίρους, σε συμμάχους στο στόχο της ανάπτυξης, αφού όσο περισσότερο μεγεθύνεται η ελληνική οικονομία, τόσο λιγότερο θα χρειαστεί να απομειώσουν το χρέος.

2. Περίοδος χάριτος και επέκταση της ωρίμανσης μέχρι 15 χρόνια σίγουρα και ενδεχομένως παραπάνω αν δεν επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης(αυτό διασφαλίζει η ρήτρα ανάπτυξης).

3. Καθορισμός των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% από το 2022 και κατά μέσο όρο περίπου στο 2% ως το 2060 επομένως σταδιακή μείωση των πλεονασμάτων και κάτω από το 2%. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική δέσμευση, καθώς προσδιορίζει το ύψος της απαιτούμενης απομείωσης χρέους, η οποία πλέον μπορεί να υπολογισθεί από αγορές και θεσμούς. Εξάλλου με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα η Ελλάδα; θα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που θα βρίσκεται σε θετική εξαίρεση από το Σύμφωνο Σταθερότητας, καθώς με βάση αυτό θα υποχρεούνταν να έχει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 2,6% στο μακροπρόθεσμο διάστημα και όχι 2% όπως τελικά συμφωνήθηκε.

4. Δέσμευση για ένα καθ’ όλα υπολογίσιμο πακέτο αναπτυξιακών δράσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δώσει προοπτική υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία στο μεσοπρόθεσμο διάστημα (2018-2022).

5. Αποδοχή του πάγιου αιτήματος της κυβέρνησης για ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας

6. Θετική εκτίμηση του ΔΝΤ σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους σε αντίθεση με την εκτίμηση της 22ας Μαϊου όπου το ΔΝΤ θεωρούσε ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι σε τροχιά βιωσιμότητας

7. Θετική αναφορά για «πρώτη φορά» για έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα (μνημόνια), σε ένα χρόνο και για έξοδο στις αγορές. Αυτό αποτελεί το πιο σημαντικό μήνυμα και αποτελεί δέσμευση για την επιστροφή της χώρας στις αγορές και δέσμευση για την δημιουργία αποθέματος ρευστότητας ώστε να στηριχτεί η χώρα για την έξοδο της στις αγορές χρήματος

8. Δόση μεγαλύτερη από τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου αφού δίνει την δυνατότητα για πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους περίπου 1,6 δις.

Σχόλια