Έφτασε τα 4,5 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο!
Ξεπέρασαν τα 4 δις ευρώ οι επιστροφές φόρου!

Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 4,5 δις ευρώ, δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το πρώτο 9μηνο του 2017. Το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, είναι 700 εκατ. πάνω από την περσινή επίδοση, αλλά 54 εκατ. κάτω από τον στόχο του Προϋπολογισμού. Οι επιστροφές φόρου από το Δημόσιο ξεπέρασαν τα 4 δις ευρώ, μειώνοντας το πλεόνασμα και τώρα χρειάζονται εισπράξεις πάνω από 15 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους!

Παράλληλα, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 35,989 δις ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,391 δις ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,718 δις ευρώ, μειωμένα κατά 2,290 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Πού οφείλεται η απόκλιση από το στόχο

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η παραπάνω απόκλιση από το στόχο οφείλεται κυρίως:

1)στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,077 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,762 δις ευρώ έναντι του στόχου (2.315 εκατ. ευρώ) και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο (3.324 εκατ. ευρώ) κατά 753 εκατ. ευρώ ή 22,6% και

2)στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δις ευρώ), από τον Σεπτέμβριο, αντί για τον Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Τήν ίδια περίοδο, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,271 δις ευρώ, μειωμένα κατά 101 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένα κατά 644 εκατ. τα έσοδα του Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,556 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 644 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,476 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 525 εκατ. ευρώ.

Κατά 700 εκατ. μειώθηκε το έλλειμμα το 2017

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έδωσε στη δημοσιότητατου υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 367 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,052 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 292 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,502 δις. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,806 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,556 δις ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 80 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.512 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.294 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (219 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 36.356 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.316 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.672 εκατ. ευρώ).

1,6 δις κάτω από τον στόχο οι δαπάνες του 9μήνου

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.579 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.594 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 161 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 139 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 334 εκατ. ευρώ και η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 60 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.717 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 360 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 86 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 78 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 33 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 20 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.777 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 722 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες κατά 613 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του Σεπτεμβρίου

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.653 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 613 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.459 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 411 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 203 εκατ. ευρώ.

Σχόλια