Σε λίγες ημέρες στον «αέρα» τα ονόματα οφειλετών εφορίας και ταμείων
Στην δημοσιοποίηση μιας λίστας όσων οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ στην εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία και έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα προχωράει το υπουργείο Οικονομικών.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε το «πράσινο φως» προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να καταγράψει για μια 5ετία όλα τα στοιχεία για το πόσο αποτελεσματικό είναι το μέτρο της δημοσιοποίησης στην αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων και να τα παραδώσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου τη σκοπιμότητα του μέτρου.

Έτσι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εργασίας και Οικονομικών, μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να αναρτηθεί η εν λόγω λίστα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), όπου 19.679 υπόχρεοι χρωστάνε 12,1 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι τελευταίες αναρτημένες λίστες μεγαλοφοειλετών του Δημοσίου περιλαμβάνουν 15.677 φυσικά και νομικά πρόσωπα με συνολικά χρέη 83,1 δισ. ευρώ.

Όσοι θα πιαστούν στην «τσιμπίδα» θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ. Γ. Δ.Ε. θα στείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα, στη Φορολογική Διοίκηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών των οφειλετών, με την οποία θα καλούνται, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση. Κοινώς να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Τι θα δοθεί στη δημοσιότητα

Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει:

Για τα φυσικά πρόσωπα θα δοθεί στη δημοσιότητα ο ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, βασική οφειλή (ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

Για τα νομικά πρόσωπα θα δοθεί στη δημοσιότητα ο ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή (ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

Για τους ανήλικους οφειλέτες θα αναγράφονται μόνο τα αρχικά του επωνύμου, του ονόματος, του ονόματος του πατέρα, του ονόματος της μητέρας, η βασική οφειλή (ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ), τα συνεισπραττόμενα ποσά, το σύνολο οφειλόμενου ποσού, καθώς και η ένδειξη "ανήλικος" στις παρατηρήσεις, μη αναγραφομένου του ΑΦΜ.

in.gr

Σχόλια